Languages

Opowieść o Szkole Podkuwania

Zajęcia praktyczne i teoretyczne w dziedzinie wyrabiania podków i kucia koni miały swój początek już w 1780 roku w Dreźnie w tamtejszej szkole weterynaryjnej. W 1923 roku szkoła przeniesiona została do Lipska i stała się piątym Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej.

W uniwersyteckiej Klinice Chirurgii Zwierząt zatrudnionych było dwóch mistrzów kowalstwa zajmujących się opieką nad pacjentami oraz kształceniem studentów z zakresu podkuwania koni oraz przeprowadzaniem praktycznych lekcji poglądowych z kucia ortopedycznego przede wszystkim przypadków ze schorzeniami kopyt.

W latach 1946/47 dał o sobie znać wyraźny niedobór kuźni. Nadmistrz Cechu Kowalskiego w Lipsku, Walter Poser, tajny doradca prof. dr. O. Rödera ówczesnego dyrektora Kliniki Chirurgii Zwierząt zapytał go czy nie mógłby zostać przeszkolony w stosownym czasie na Klinice Chirurgii Zwierząt w Dreźnie. Röder zgodził się natychmiast.

Wiele lat na Klinice Chirurgii Zwierząt pracował czynnie mistrz kowalstwa Kurt Kloss, który uzyskał kwalifikacje nauczyciela sztuki kowalstwa, co ustanowiło podstawy dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do powołania instytutu zajmującego się zagadnieniami związanymi z kopytami i chorobami palca. Ku temu został powołany długoletni wyższy asystent Kliniki Chirurgii dr med. wet. habil. Hans Schleiter. Jednocześnie stał się on dyrektorem nowo utworzonej Szkoły Podkuwania.

Od stycznia 1952 roku do dnia dzisiejszego odbyło się 100 kursów przygotowawczych oraz egzaminów z podkuwania koni, w których zostało przeszkolonych ponad 600 kowali. W 1986 roku następcą stał się mistrz kowalstwa Axel Bernt, który przeprowadził już 26 kursów. Dr Hans Schleiter został w 1956 roku powołany jako profesor chirurgii weterynaryjnej i dyrektor uniwersyteckiego Kliniki Chirurgii Zwierząt. W 1986 roku przeszedł na emeryturę. Od tego czasu dyrektorzy Kliniki są również szefami Szkoły Podkuwania. Byli to od 1986 roku profesorowie: Koch, Schneider, Ferguson i Brehm. Prof. Schleiter jest nadal aktywny i wspiera szkolenia organizowane przez Szkołę Podkuwania jako członek Komisji Egzaminacyjnej.